คอลลาเจน

คอลลาเจน คือ โปรตีนชนิดหนึ่ง ที่มีอยู่ในร่างกายเราตามธรรมชาติ ประกอบไปด้วยสาระสำคัญ 2 ชนิด คือ Proteoglycan และ Glycosaminoglycans ซึ่งเป็นโปรตีนที่เป็นโครงสร้างหลักของผิว เส้นผม เล็บ กระดูก ข้อต่อ ตลอดจนผนังหลอดเลือด ทำหน้าที่เป็นตัวประสานเนื้อเยื่อของผิวหนัง และเชื่อมต่ออวัยวะทุกส่วนของร่างกายไว้ด้วยกัน โดยปกติทั่วไปผิวหนัง จะมีคอลลาเจนเป็นโครงสร้างอยู่มาก จึงมีแรงสปริงและยืดหยุ่นดีตามไปด้วย ซึ่งคอลลาเจนไม่ได้มีอยู่แต่ที่ผิวหนังส่วนนอกเท่านั้น แต่อวัยวะภายในร่างกายก็มีคอลลาเจนเป็นส่วนประกอบอยู่มากด้วยเช่นกัน ได้แก่ พังผืด (Fascia), กระดูกอ่อน, เอ็น, เอ็นกล้ามเนื้อและกระดูก ซึ่งคอลลาเจนที่เป็ส่วนประกอบหลักของชั้นผิวมีชื่อเรียกอีกอย่างว่า เคราติน โดยเคราตินมีหน้าที่สร้างความแข็งแรงและความยืดหยุ่น เมื่อสารเคราตินในชั้นผิวลดลง จึงเกิดริ้วรอยบนชั้นผิว ขาดความชุ่มชื้น ปัจจัยที่ทำให้คอลลาเจนเสื่อมสลาย 1.การเกิดอนุมูลอิสระ อันเนื่องมาจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตทำร้ายผิว เช่น การสูบบุหรี่ 2.แสงแดด 3.การได้รับมลพิษต่างๆ รอบตัว 4.อายุที่เพิ่มมากขึ้น 5.สารปนเปื้อนที่อยู่ในอาหาร 6.การเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมน ช่วงอายุที่เริ่มสูญเสียคอลลาเจน • อายุ Read More

Skip to toolbar